Vlastníte objekt či hospodářské stavení, které jste získali např. ve formě restituce nebo dědictví a je pro Vás jen finančním břemenem? Máte jen starosti s časově

a finančně náročnou správou, údržbou a zajištěním bezpečnosti stavby vůči okolí. Objekt  je již v havarijním stavu a jediným východiskem je nákladná demolice takového objektu? 

Zbavíme Vás takového břemene a objekt  od Vás odkoupíme.